PRIVACY VERKLARING

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Just Dymph, is het in vrijwel alle gevallen noodzakelijk, dat wij persoonsgegevens van u registreren. Het is ons beleid en ons doel om zeer zorgvuldig en transparant om te gaan met de persoonsgegevens die wij van u krijgen. Door middel van deze privacyverklaring willen wij u laten weten voor welke doeleinden en op welke wijze wij uw persoonsgegevens verwerken en bewaren. Deze privacyverklaring is dan ook toepasselijk op alle persoonsgegevens die wij van u verwerken wanneer u gebruik maakt van onze diensten, onze website bezoekt of wanneer wij contact met u hebben. 

Wie zijn wij?

Onder Just Dymph wordt verstaan: Mevrouw Dymphna Janette Boon-Sturrus, handelend onder de naam Just Dymph, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht  onder KvK nummer 57852413 en gevestigd te 3341 BL te Hendrik Ido Ambacht aan de Onderdijk nummer 66. 

Meer informatie over ons kunt u vinden op onze website, www.justdymph.com en uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen op ons algemene mailadres aho@justdymph.com Telefonisch zijn wij voor u bereikbaar op nummer +31 622 099 271. 

Wat doen wij? 

Just Dymph – All elements of life – bied diverse educatieve workshops en lessen op het gebied van kunst, cultuur, sport, welzijn en creativiteit. Het verzorgen van entertainment in de vorm van schmink, grime, henna-art, ballonfiguren, theater en kinderanimatie. Kindercoach. Leefstijlcoach. Voedingscoach. Het geven van diverse massages, zoals sportmassage, ontspanningsmassages en baby- en kindermassage. Het verkopen van zelfgemaakte sieraden, haarveren, raisen-art, kleding, boeken, henna-art en houten producten zoals schaaltjes en wandelstokken.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website, www.justdymph.com 

Welke gegevens verzamelen wij van u en waarom?

Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk door ons verwerkt om u de hiervoor genoemde dienstverlening en producten te kunnen bieden. Wij bouwen graag een duurzame relatie met u op, zodat wij u ook in de toekomst van dienst kunnen zijn en wij u wellicht aanbiedingen kunnen doen, die voor u interessant zijn, op basis van de door u in het verleden bij ons betrokken diensten en uw interesses. Hieronder vindt u een overzicht van de persoons- gegevens die wij voor u verwerken: 

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten of producten bij ons afneemt

Just Dymph verwerkt uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik maakt van onze diensten, bij ons of voor ons werkzaam bent en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. In het hiernavolgende vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Just Dymph heeft niet de bedoeling om via haar website of de door haar aangeboden diensten persoonsgegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze personen uitdrukkelijke toestemming hebben van hun ouders of voogd. Just Dymph kan niet controleren of bijvoorbeeld een websitebezoeker jonger is dan 16 jaar. Wij raden ouders en voogden dan ook aan, betrokken te zijn en te blijven bij de online activiteiten van (de aan hen) toevertrouwde kinderen, om daarmee te voorkomen, dat er persoonsgegevens over kinderen worden verzameld, zonder ouderlijke toestemming. Wanneer u van mening bent, dat Just Dymph zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neemt u dan svp contact met ons op via aho@justdymph.com dan verwijderen wij deze informatie. 

Op basis van welke grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens?
De grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Overeenkomst: 

Uw persoonsgegevens worden voornamelijk door Just Dymph verwerkt, wanneer u een dienst en/of een product bij ons afneemt. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Just Dymph. Wanneer u de door ons gevraagde persoonsgegevens niet aan ons vertrekt, kunt u geen gebruik maken van onze diensten en producten en deze niet bij ons afnemen. 

Voor een gerechtvaardigd (organisatie) belang:

Voor de verwerking -waaronder het bewaren- van uw persoonsgegevens in het kader van het verbeteren van onze dienstverlening, marketingactiviteiten, enquêtes en het doen van onderzoeken bestaat een gerechtvaardigd organisatiebelang van Just Dymph. Op deze manier zijn we in staat om onze diensten continue te blijven verbeteren, onder andere door middel van direct marketing.

Wettelijke verplichting:

Het verwerken en daarmee ook het bewaren van een aantal van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld in het kader van de door ons gevoerde administratie en belastingwetgeving. 

Toestemming:

Wanneer wij meer persoonsgegevens van u nodig mochten hebben, dan vragen wij uw expliciete toestemming daarvoor. Bijvoorbeeld voor het maken van foto’s en/of video’s tijdens activiteiten en evenementen op locatie.  

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de wettelijke vereisten zoals die zijn neergelegd in de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018. Er is dan ook altijd een juridische grondslag aan te wijzen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Hierbij hebben wij een zorgvuldige afweging gemaakt tussen uw belangen en die van onze organisatie. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Marketing, enquêtes en het maken van foto’s 

Nieuwsbrieven en e-mails (mailing):

Wanneer u een dienst of een product afneemt bij Just Dymph en/of u zich via onze website heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, kunnen wij uw e-mailadres gebruiken voor het versturen van onze (gepersonaliseerde) nieuwsbrieven, aanbiedingen en e-mails.

Een nieuwsbrief of mailing versturen wij u alléén, wanneer u ons daarvoor uw expliciete toestemming heeft gegeven. Dit wordt het zogenaamde opt-in principe genoemd en is vastgelegd in de Telecommunicatiewet. Wanneer u geen nieuwsbrief of mailing meer van ons wilt ontvangen, kunt u zich altijd afmelden via een link in onze nieuwsbrief. 

Onder gepersonaliseerde nieuwsbrieven worden nieuwsbrieven verstaan, waarin u van ons aanbiedingen ontvangt, die aansluiten bij eerdere door u bij ons afgenomen diensten of gekochte producten en bij de door u opgegeven interesses. Uiteraard bent u niet verplicht om uw interesses aan ons door te geven, wanneer wij u daarom vragen. Nieuwsbrieven versturen wij gemiddeld genomen zes keer per jaar. Wanneer wij u een nieuwsbrief of mailing sturen, kunnen wij zien of u de nieuwsbrief of mailing heeft ontvangen, of u deze heeft geopend en of u op een link in de nieuwsbrief of mailing heeft geklikt.  

Foto’s:

In voorkomende gevallen willen wij tijdens een aantal workshops, cursussen en evenementen op locatie een aantal foto’s en/of video’s maken van u en uw medecursisten of van uw familie en/of vrienden. Deze foto’s en/of video’s willen we gebruiken voor promotiedoeleinden op Social Media, onze website of voor ons drukwerk. Wij zullen u hier altijd vooraf expliciete schriftelijke toestemming voor vragen ofwel meteen bij ons eerste contact, ten tijde van uw inschrijving ofwel voorafgaande aan het betreffende evenement, waarvan wij foto’s en/of video’s van u willen maken. 

Website

Wanneer u gebruik maakt van onze website, slaan wij bepaalde informatie van u op. Dit gebeurt automatisch. De informatie die wij van u opslaan, kan bijvoorbeeld zijn: 

Wij gebruiken deze informatie in het kader van het normaal gebruik en beheer van onze website en we mogen deze informatie gegroepeerd vrijgeven. Door dit groeperen wordt het onmogelijk de gegevens terug te voeren naar een bepaalde individuele gebruiker. Wij zijn niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoeker van onze website. Wij zijn wel geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van onze website, zoals het aantal bezoekers, welke pagina’s worden het meeste bezocht en wat zijn de drukke uren waarop onze website wordt bezocht.   

Cookies

Wanneer u de website van Just Dymph bezoekt, maken wij u er op attent, dat wij op onze website gebruik maken van cookies, pixels en vergelijkbare technieken, hierna gezamenlijk te noemen: cookies. Wij maken echter alleen gebruik van technische en functionele cookies. En van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat met pagina’s van onze website en/of Flashapplicaties bij het eerste bezoek aan onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Door gebruik te maken van onze website stemt u hiermee in. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies, door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.  

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van hun “Analytics” dienst. Wij maken gebruik van de diensten van Google Analytics om inzicht te kunnen krijgen in het gebruik van onze website door bezoekers. 

De informatie die wij op deze wijze verzamelen, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Op de website van www.google-analytics.com treft u het door hen gehanteerde privacy beleid aan. Met Google Analytics verzamelt Just Dymph onder andere de volgende data:

Google Analytics kan deze informatie aan derden verstrekken, indien Google Analytics daartoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google Analytics verwerken. Wij hebben hierop geen invloed. Wij hebben Google Analytics geen toestemming gegeven om de via onze website verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten dan is afgesproken tussen Just Dymph en Google Analytics. Wanneer u zich wilt afmelden kunt u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren voor uw huidige webbrowser. 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 

IT – leveranciers en andere door ons ingeschakelde dienstverleners  

Voor het beheer van onze ict-systeem en voor het leveren van onze diensten maken wij gebruik van de diensten van derden, zoals bijvoorbeeld een IT- leverancier, maar ook van partijen die wij op onze beurt inschakelen om onze dienstverlening goed te kunnen uit- voeren, bijvoorbeeld bij workshops, (deel) evenementen of voor andere diensten. Ook maken wij wettelijk en verplicht gebruik van de diensten van een boekhouder en/of een accountant, voor het opstellen van een jaarrekening en voor de controle op onze financiële boekhouding. Wij zien er op toe, dat deze derden, die door ons worden ingeschakeld, op een juist manier omgaan met uw persoonsgegevens, indien en voor zover zij deze kunnen inzien.

Social Media:

Voor het laten zien van gerichte advertenties op Social Media kan uw e-mailadres worden doorgegeven aan het betreffende Social Media kanaal. 

Wettelijke doorgeefverplichting:

In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens door te geven aan derde partijen, zoals de Belastingdienst. De Belastingdienst kan alle gegevens bij ons opvragen, die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing. 

Cookies:

Gegevens die via cookies op onze website worden verzameld, kunnen worden gedeeld met partijen die deze cookies plaatsen. 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen die zijn opgenomen in deze privacy verklaring, tenzij wij uw uitdrukkelijke en aantoonbare toestemming hebben gekregen om uw gegevens langer te mogen bewaren, bijvoorbeeld om onze dienstverlening te kunnen verbeteren, en tenzij er een wettelijke verplichting is, waardoor wij uw persoonsgegevens langer moeten bewaren.  

Gegevens met betrekking tot de tussen u en ons gesloten overeenkomst:

Persoonsgegevens die wij van u verwerken voor de uitvoering van de tussen u en Just Dymph gesloten overeenkomst, verwijderen wij uiterlijk 7 jaar na ons laatste contact met u en wij er aldus van uitgaan, dat onze relatie is beëindigd. Dat geldt ook voor een door één van beide partijen opgezegde overeenkomst. 

Financiële gegevens: 

Wij bewaren onze financiële administratie 10 jaar. Dat betekent dat al uw gegevens en documenten die betrekking hebben op de financiële transacties tussen u en Just Dymph nog 10 jaar na de bij ons betrokken dienst bewaard blijven. 

Gegevens tijdens onze contactmomenten:

Opgenomen telefoongesprekken en Whats App gesprekken worden binnen drie maanden verwijderd. Aan u verzonden of door ons ontvangen e-mailberichten en door u ingediende klachten bewaren wij maximaal 10 jaar. 

Reviews:

Uw reviews die op onze website zijn geplaatst, bewaren wij maximaal 2 jaar nadat de review is geplaatst. 

Verwerking van persoonsgegevens met uw toestemming: 

Persoonsgegevens die wij verwerken met uw toestemming, bewaren wij, totdat u uw toestemming weer intrekt en ons dit schriftelijk heeft laten weten. 

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd en waar slaan we die op? 

Just Dymph neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens uiterst serieus. 

Wij hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, zoals onbevoegde kennisneming van uw persoonsgegevens. Daarbij is rekening gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, zodat we een passend beveiligings- niveau aan u kunnen garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. Ons beleid is er op gericht, dat alleen die medewerkers of derden die door Just Dymph worden ingeschakeld, toegang hebben tot uw persoonsgegevens, die de toegang ook daadwerkelijk nodig hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden. Met alle andere door Just Dymph ingeschakelde medewerkers of derden is ter versterking van uw privacy geheimhouding overeengekomen en is er een individuele privacyverklaring met hen vastgelegd. 

Uw gegevens worden opgeslagen op Europees grondgebied, met uitzondering van uw naam en e-mailadres, die ook worden gehost vanuit de Verenigde Staten en Canada. Uitsluitend indien Just Dymph zogenaamde sub verwerkers inschakelt, bijvoorbeeld in verband met een eventueel toekomstig CRM systeem, zullen deze sub verwerkers handelen enkel en alleen in opdracht van Just Dymph en pas op het moment dat de betreffende sub verwerkers voldoende waarborgen hebben getroffen voor wat betreft de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Deze passende waarborgen bestaan uit bindende bedrijfsvoorschriften, goedgekeurde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming en de EU-US Privacy Shield. 

Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen, beperken of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. 

U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een ver-zoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in het bezit hebben, bijvoorbeeld in ons computerbestand, om die gegevens naar u of naar een ander, door u genoemde organisatie of bedrijf, toe te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar 

aho@justdymph.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoort- nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken. 

Klachten

Just Dymph wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. U kunt ons dit laten weten door ons een e-mailbericht te sturen op aho@justdymph.com of ons een brief te sturen naar ons adres, Onderdijk 66, 3341 BL Hendrik-Ido-Ambacht t.a.v. Dymphna Sturrus. Wij zullen ons best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. 

U heeft ook het recht, om uw klacht neer te leggen bij de nationale toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoons- gegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien en aangepast op 1 juli 2021.