Aho en welkom op de pagina van ons ENTERTAINMENT.

Just Dymph denkt niet in hokjes en kleuren graag buiten de lijntjes. Bij ons is iedereen welkom en ben je meer dan een klant. Just Dymph kijkt niet naar de onmogelijkheden, maar naar de mogelijkheden op welk gebied dan ook.

Daarom werken wij met alle elementen van het leven. 

Wij denken graag met je mee. Dus wanneer er vragen zijn neem dan zeker contact met op.

Onderstaand ons aanbod voor ENTERTAINMENT KIDS


Buiten de algemene voorwaarden van Just Dymph in het algemeen zijn er ook specifieke voorwaarden voor Bodyart en Entertainment.

Voor een goed samenwerking vragen wij de volgende voorwaarden goed door te lezen. Wanneer er akkoord word geven op de opdracht/offerte. Word er ook akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.

 

De opdrachtgever moet zorgen voor een goede werkomgeving:

·       Beschutting tegen wind, zon en regen.

·       Een toegankelijke, veilige werkruimte.

·       Ruimvoldoende (dag) licht.

·       Een rustige plek dus niet direct naast een geluidsbox.

·       Werkmaterialen als daar om gevraagd word. 

 

Overige voorwaarden:

·       Na iedere twee uur werken is er recht op 15 min pauze.

·       Wanneer de opdrachtgever beeldmateriaal wilt opnemen zoals foto en film materiaal zal er schriftelijk toestemming gevraag moeten worden.  Voor de opnamen en voor het mogelijk plaatsen voor eigengebruik van de opdrachtgever.

·       Just Dymph is geen oppas en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurtenissen/voorvallen met het/de kind(eren) buiten haar eigen activiteiten.

·       Bij opdrachten die lunch en/of dinertijd overschrijden: eten en drinken voor de medewerkers.

·       Wij werken met onze eigen materialen en lenen deze niet uit.

·       Een eigen ruimte waar publiek/gasten niet komen.

 

 

Wanneer de opdrachtgever niet aan de voorwaarden voldoet kunnen wij de opdracht per direct stop zetten / annuleren. Er zal geen restitutie verleend worden en de opdrachtgever is zich verplicht aan de betalingsverplichting te houden.