Om een plezierig en veilige omgeving te creëren voor onze leerlingen, ouders en bezoekers heeft Just Dymph gedrags- en lesbepalingen opgesteld. Door afspraken te maken over gedrag, creëer je een sfeer waarin mensen rekening houden met elkaar en elkaar zo nodig durven aanspreken op een respectvolle en begripvolle wijze. Dat is een basis om iedereen binnen Just Dymph met plezier te laten genieten en zich veilig te laten voelen.

Gedragsbepalingen:

Lesbepalingen:

Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald en worden bij opzegging ook niet gerestitueerd. 

Mochten er zaken onduidelijk zijn of u heeft verbeterpunten, laat het dan svp weten.